Materiały do pobrania dla nauczycieli bibliotekarzy po spotkaniach 23 i 30 V 2018.

Rodzina a rozwój dziecka – wybór literatury najnowszej.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Atmosfera domu rodzinnego a rozwój dziecka / Beata Ecler-Nocoń // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 24-27.
 2. Co po ojcu? Od zakazu do negocjacji w relacjach edukacyjnych / Hanna Stępniewska- Gębik // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 46-50.
 3. Cztery błędy popełniane przez rodziców / Bernadeta Iwanejko // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 8-13.
 4. Czym skorupka za młodu…, czyli typy rodzin a czynniki ryzyka u progu szkoły / Anna Izabela Brzezińska et al. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 10, s. 5-9.
 5. Fenomen ojcostwa / M. Borowiec // Opieka-Wychowanie-Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 22-25.
 6. Ile rodziny w nas się mieści / Joanna Rajchert // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 127-130.
 7. Jesteś dla mnie ważny! / Barbara Lipiec, Wiesław Lipiec // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 7-13.
 8. Mit rodzicielskiego wychowania / Barbara Pasamonik // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 25-34.
 9. Ojcostwo / Marta Borowiec // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2010, nr 2, s. 47-50.
 10. Percepcja postaw rodzicielskich i poziom lęku w aspekcie kształtowania się emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie z sytuacja trudną przez młodzież ? Danuta Borecka –Biernat // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2002, nr 4, s. 50-65.
 11. Rola ojca w procesie wychowawczym / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe : Kształcenie Zintegrowane. – 2007/2008, nr 2, s. 26-34.
 12. Rola ojca w wychowaniu dziecka / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 4-13.
 13. Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie – zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja: studia, badania, innowacje. – 2001, nr 4, s. 20-28.
 14. Rola rodziców w kształtowaniu postawy dziecka wobec aktywności ruchowej / Agnieszka Kornacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 6, s. 39-40.
 15. Szanse i zagrożenia procesów wychowania w rodzinie / Mirosława Ziemianowicz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2001, nr 7, s. 21-27.
 16. Świadomość wychowawcza rodziców / Sabina Kurzawa // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 3-7.
 17. Wolny czas w rodzinie / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 6, s. 51-54.
 18. Wspierajmy rodziców w wychowaniu / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. – 2015, nr 5, s. 9-14.
 19. „Wychowanie bez granic” we współczesnej rodzinie / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 7-13.
 20. Wychowanie zaczyna się w rodzinie / Jadwiga Cieszyńska, Tomasz Wosk // Życie Szkoły. – 2012, nr 11, s. 12-15.
 21. Wychować dziecko nie jest łatwo / Dorota Zawadzka, Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s.51-61.
 22. Zaangażowanie w rodzicielstwo na tle współczesnej rodziny / Lucyna Bakiera // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 2, s. 146-173.
 23. Zagrożenia procesu wychowania dzieci we współczesnej rodzinie (w opinii rodziców) / Mirosława Kowalczyk-Szymańska // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 270-276.

 

Druki zwarte:

 1. Jak być dobrym rodzicem trudnego ucznia / Egide Royer ; przeł. Wiga Bednarkowa i in. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2009.
 2. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały: Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały/ Adele Faber, Elanie Mazlish ; przeł. z ang. Beata Horosiewicz. – Poznań: Media Rodzina, 2006.
 3. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber, Elanie Mazlish ; przeł. z ang. Beata Horosiewicz. – Poznań: Media Rodzina, 2006.
 4. Jak wychować wyjątkowe dzieci : poradnik dla rodziców / Jan-Uwe Rogge, Bettina Mahler ; przeł. Krzysztof Janisz. –Kraków: Wyd. WAM, 2005.
 5. Konsekwencja w wychowaniu dzieci : poradnik dla rodziców / Herman Liebenow ; przeł. Gabriela Seifert – Knopik. – Kraków: Wyd. WAM, 2006.
 6. Nasze dzieci ; Jak je kochać i rozumieć / Irena Obuchowska. – Poznań: Media Rodzina, 2008.
 7. O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 8. Odkryj silne strony twojego dziecka / Jennifer Fox ; przedmowa Marcus Buckingham ; przeł. Dariusz Bakalarz. – Warszawa: MTBiznes, 2010.
 9. Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i duchowe / Józef Augustyn SJ. – Kraków: Wyd. WAM, 2003.
 10. Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. – Lublin: Wyd. UMCS, 2003.
 11. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. Iwony Janickiej. – Kraków: Oficyna Wyd. Impuls, 2010.
 12. Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. – Warszawa: Wyd. UW, 2001.
 13. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa: Difin, 2010.
 14. Szczęśliwe dzieci czyli udane wychowanie / Peter Pauling ; przeł. Magdalena Jałowiec. – Kielce, Wyd.”Jedność”, 2000.
 15. Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; przeł. Ryszard Grażyński. – Warszawa: Wyd. Czarna Owca, 2012.
 16. Trening umiejętności wychowawczych ; dla rodziców i specjalistów / Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski. – Sopot: GWP, 2013.
 17. Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów miedzy rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon ; tłum. Alicja Makowska, Elżbieta Sujak. – Warszawa: IW PAX, 2002.
 18. Zrozumieć dziecko / Justyna Dąbrowska. – Warszawa: Wyd. Edukacyjne PARPA, 2005.        

  Rodzina emigracyjna – zagrożenia i pomoc.

  Wybór najnowszych publikacji.

   

   Artykuły z czasopism:

  1. „Cała Polska liczy eurosieroty”. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin imigrantów / Sylwia Urbańska // Kultura i Społeczeństwo. – 2010, nr 3, s.61-89.
  2. Dziecko a emigracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-16.
  3. Edukacyjne i społeczno-emocjonalne konsekwencje zjawiska eurosieroctwa // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 1. s. 107-135.
  4. Emigracja zarobkowa rodziców i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych / Ewa Sowa-Bethane // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 11/12, s. 44-49.
  5. Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl // Nauczanie Początkowe – Kształcenie Zintegrowane. – 2010/2011, nr 1, s. 26-30.
  6. Eurosieroctwo – problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 3-9.
  7. Eurosieroctwo – wybór bibliografii / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 59-60.
  8. Eurosieroctwo- zjawisko społeczne charakterystyczne dla zstępującego pokolenia / Ryszard Borowicz, Maria M.Urlińska, Janis Vanags // Kultura i Edukacja. – 2014, nr 3, s. 23-36.
  9. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 4-12.
  10. Komunikacja interpersonalna jako wymiar funkcjonowania rodzin przebywających na emigracji / Barbara Sordyl-Lipnicka // Nauczanie Początkowe – Kształcenie Zintegrowane. – 2011/12, nr 2, s. 100-105.
  11. „Kukułcze dzieci” – problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20.
  12. Migracja i edukacja : Czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci ?/ Bartłomiej Walczak // Edukacja. – 2017, nr 4, s. 106-122.
  13. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 57-59.
  14. Migracje zarobkowe a funkcje wychowawcze rodziny / Janusz Rusarczyk // Nowa Szkoła. – 2017, nr 5, s. 36-41.
  15. Procesy migracyjne- nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 8-12.
  16. Problem eurosieroctwa małych dzieci we współczesnej rodzinie / Jolanta Karbowniczek // Horyzonty Wychowania. - 11/2012(22), S. 77-85.
  17. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 9, s. 26-31.
  18. Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza Masłyk // Opieka Wychowanie Terapia. -2008, nr 3-4, s. 40-42.
  19. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 3-15.
  20. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje”euromigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 21-25.
  21. Zagrożenia i wsparcie rodziny emigracyjnej / Janusz Rusarczyk // Nowa Szkoła. – 2017, nr 7, s. 28-37.

   

   

   

  Wydawnictwa zwarte:

   

  1. Emigracja zarobkowa // W: Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak. – Warszawa: PWN, 2011. – s 210-211.
  2. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Brzezińska //W: Rodzina i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. – Kraków: Impuls, 2010. – s.57-69.
  3. Jakość życia rodziny w świetle zjawiska migracji / Justyna Michałek // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / pod red. nauk. Teresy Rostowskiej i Anny Jarmołowskiej. – Warszawa: Wyd. Difin, 2010. – s. 157-167.