Wspominamy ks. prof. Józefa Tischnera - polecamy literaturę!

           Książki ks. prof. Józefa Tischnera

          w  naszych zbiorach :

 

 • Dziennik 1944-1949 : Niewielkie pomieszanie klepek/ oprac. Marian Tischner, Wojciech Bonowicz. Kraków, Znak, 2014.
 • Etyka Solidarności oraz homo sovieticus. Kraków, Znak,1992.
 • Filozofia dramatu: wprowadzenie. Kraków, Znak, 2001.
 • Historia filozofii po góralsku. – 2 Wyd. j.w., 1999.
 • Katechizm religii katolickiej cz. 9 : Podstawy etyki – jak żyć?/ Józef Tischner. Wrocław, 1981.
 • Ksiądz na manowcach. Kraków, Znak, 2009.
 • Miłość niemiłowana / oprac. Sławomir Grotomirski. Kraków, Wyd. Sławomira Grotormirskiego, 1993.
 • Myślenie według wartości. Kraków, Wyd. Znak, 1993.
 • Nieszczęsny dar wolności. – wyd. 2. j.w. , 1997.
 • O człowieku – wybór pism filozoficznych / wybrał i opracował Aleksander Bobko. Wrocław, Ossolineum, 2003. BN I nr 306.
 • Polska jest Ojczyzną : W kręgu filozofii pracy. Paryż, Editions du Dialoque, 1985.
 • Spór o istnienie człowieka. Kraków, Znak, 1999.
 • Świat ludzkiej nadziei ; wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. – Wyd. 2. Kraków, Znak, 1992.
 • Tischner czyta katechizm / Jacek Żakowski, Józef Tischner. J.w., 2000.
 • W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków, Znak, 1998.
 • Wiara ze słuchania : Kazania starosądeckie 1980-1992 / oprac. W. Bonowicz. Kraków, Znak, 2009.
 • Zrozumieć własną wiarę. Kraków, Znak, 2008.

Publikacje o ks. prof. Józefie Tischnerze:

 • Bonowicz Wojciech: Kapelusz na wodzie : Gawędy o ks. Tischnerze. Kraków, Znak, 2010.
 • Bonowicz Wojciech: Tischner. Kraków, Znak, 2001.
 • Przekonać Pan Boga / z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków, Znak, 2000.