Na wiosnę polecamy książki o ptakach...

Ptaki
wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach

1. Brehm Alfred: Życie zwierząt. Ptaki. – Warszawa, PWN 1962
2. Ćerny Walter, Drchal Karel: Jaki to ptak?/ przeł. Aleksander Ostrowski. – Warszawa, PWRiL, 1979
3. Domaniewski Janusz : Ptaki naszych gór. – Warszawa, PZWSz, 1949.
4. Domaniewski Janusz: Ptaki naszych lasów. – Warszawa, PZWSz, 1949.
5. Frieling Heinrich: Ptaki / tł. z niem. W. Dudziński. – Warszawa, PWRiL, 1991.
6. Haber Aleksander: Atlas ptaków leśnych. – Warszawa, PWRiL, 1961.
7. Jaja i gniazda ptaków. – Warszawa, PWRL, 1974.
8. Łącki Albin: Wśród zwierząt: ptaki. – Poznań, PWRiL, 1989.
9. Makatsch Wolfgang: Ptak, gniazdo, jajo, pisklę. – Warszawa, PWN, 1957
10. Mały atlas ptaków / tekst Jarosław Spirhanzl-Duris. – Warszawa, PWRiL, 1971.
11. Pinowski Jan: O ptakach. – Warszawa, WSiP, 1975.
12. Puchalski Włodzimierz: Wyspa kormoranów. – Warszawa, Nasza Księgarnia, 1957.
13. Ptaki / tekst Fr. Vilcek ; il. Z. Berger ; przeł. z czes. Teresa Włodarczyk. – Warszawa, Wyd. Sport i Turystyka, 1987.
14. Singer Detlef: Atlas ptaków Europy / przeł. z niem. Henryk Garbarczyk. – Warszawa, Delta, 2007.
15. Sokołowski Jan: Dzięcioł. – Warszawa, Nasza Księgarnia,1955.
16. Sokołowski Jan: Nasze ptaki. Przewodnik do rozpoznawania ptaków krajowych w warunkach naturalnych. – Warszawa, PZWSz , 1962.
17. Sokołowski Jan: Ochrona ptaków. – Kraków, PAN Zakład Ochrony Przyrody, 1954.
18. Sokołowski Jan: Ptaki drapieżne. – Warszawa, PZWSz, 1956.
19. Sokołowski Jan: Ptaki Polski. Atlas. – Warszawa, WSziP, 1979.
20. Sokołowski Jan: Ptaki prawnie chronione. – Warszawa, LOP, 1964.
21. Sokołowski Jan: Ptaki wodne i błotne. – Warszawa, PZWS, 1957.
22. Sokołowski Jan: Ptaki ziem polskich. – Warszawa, PWN, 1973.
23. Sokołowski Jan: Szpak. – Warszawa, Nasza Księgarnia, 1959.
24. Sokołowski Jan: Z biologii ptaków. – Warszawa, Książka i Wiedza, 1950.

Na stronie wykorzystaliśmy zdjęcia z dostępnych u nas książek, które także serdecznie Państwu polecamy:
„Babiogórskimi ścieżkami / [tekst Jan Holeksa, Marek J. Kasprowicz ; zdj. Anna Arcikiewicz, Michał Babnič, Wojciech Brozik, Dariusz Chochół, Katarzyna Fujak, Janusz Fujak, Wojciech Gorgolewski, Michał Hudyka, Šimon Kertys, Piotr Kozina, Barbara Kuligowska, Tomasz Lamorski, Grzegorz Leśniewski, Maciej Mażula, Damian Olawski, Karolina Olszanowska-Kuńka, Józef Omylak, Marcin Stańczyk, Stanisław Szafraniec, Robert Trnka, Marcin Trybała, Wacław Trzebuniak, Tomasz Urbaniec, Janusz Węgiel, Mariusz Wiech, Wojciech Wilczyński ; koncepcja i red. Katarzyna Fujak ; współpraca Tomasz Pasierbek ; ryciny Monika Tlałka]. ". – Zawoja, BPN, 2015.

„Gmina Krupski Młyn. Natura i kultura". – Krupski Młyn, 2014 . Fotografie:
Sebastian Hadryś, Krzysztof Pilarski, Andrzej Karski ; tekst: Rafał Tropper.