Polski patriotyzm - bibliografia w wyborze

Polski patriotyzm

bibliografia w wyborze

 

Druki zwarte

 

1. - A to Polska właśnie: patriotyzm, regionalizm, kultura. Warszawa-Wrocław, Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 2007.

2. - Bartnicka Halina: Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa, PZWS, 1973.

3. - Denek Kazimierz, Dymara Bronisława, Korzeniowska Wiesłąwa: Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny. Kraków, OW Impuls, 2009.

4. - Iniewski Ferdynand: Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole. Warszawa, WSiP, 1985.

5. - Jundziłł Irena: O wychowaniu patriotycznym dzieci kl. I-IV. Warszawa, PZWS, 1969.

6. - Jundziłł Irena: O wychowaniu patriotycznym dzieci kl. V-VIII. Warszawa, PZWS, 1970.

7. - Kajtoch Jacek: Bez tej miłości nie można żyć. [antologia wierszy o Ojczyźnie]. Warszawa, KAW, 1984.

8. - Kania Agnieszka: „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Kraków, Universitas, 2015.

9. - Kotłowski Karol: Rzecz o wychowaniu patriotycznym. Wrocław, Ossolineum, 1974.

10. - Mysłakowski Zygmunt: Państwo a wychowanie. Warszawa, Nasza Księgarnia, 1935.

11. - Patriotyzm, ideologia, wychowanie: dyskusja na tematy patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania. Red. Wojciech Pomykało. Warszawa, MON, 1968.

12. - Patriotyzm polski: jaki jest? Jaki winien być? [Red. Anna Kozłowska]. Warszawa, Światowy Związek Żołnierzy AK, 2001.

13. - Pietrowiak Stefania, Wysocka Alicja: Kocham i sławię Cię, Polsko : scenariusze uroczystości patriotycznych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Warszawa, Oficyna Wydawn.-Poligr. Adam, 2008.

14. - Problemy obywatelskiego, patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania społeczeństwa. Red. Bronisław Ratuś. Warszawa, Książka i Wiedza, 1978.

15. - Sawicka Antonina: Z problematyki wychowania patriotycznego w szkole. Warszawa, WSiP, 1988.

16. - Strzembosz Tomasz: Refleksje o harcerstwie i wychowaniu. Wstęp, wybór i oprac. Adam F. Baran. Sandomierz, Wydawn. Diecezjalne ISP PAN, 2005.

17. - Śpiewnik pieśni patriotycznej. Kraków, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”, Centrum Młodzieży im. H. Jordana, Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, 2007.

18. - Wesołowska Eugenia Anna: Wychowanie patriotyczne w szkole. Warszawa, WSiP, 1988.

 

Artykuły z czasopism

 

 

1. - Bąkowska Patrycja: Czy jest dzisiaj możliwa poezja patriotyczna? "Polonistyka", 2014, nr 9, s. 48-50

2. - Bińczak Jerzy: Chwila wytchnienia od lekcji: (patriotyczna edukacja). "Wychowawca", 2008, nr 11, s. 10-11

3. - Bobiński W.: Kim ma być dziś "Polak mały"? (o edukacji patriotycznej na lekcjach języka polskiego). "Język Polski w Szkole", 1996/7, nr 1, s. 36

4. - Bukrejewska Iwona Bożena, Bukowska Anna Beata: Koło młodych patriotów – program dla II etapu kształcenia (klasy IV-VI). "Wychowawca", 2007, nr 12, s. 18-20

5. - Chmielewski Jacek: Współczesna odmiana patriotyzmu. "Edukacja i Dialog", 2006, nr 4, s. 6-9

6. - Chowaniec Urszula: O narodzie i patriotyźmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy (propozycja metodyczna). "Język Polski w Liceum", 2001/2, nr 2, s. 40-50

7. - Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 16-22

8. - Czajewska Halina: Wychowanie dla Polski (propozycja metodyczna dla kl. VI). "Język Polski w Szkole IV-VI, 2002/3, nr 2, s. 46-55

9. - Czerwonka Marta, Piróg Helena: Wychowanie patriotyczne w rodzinie. "Wychowawca", 2002, nr 11, s. 20-22

10. - Derbich Jolanta: Ważne zadanie wychowawcze, czyli kilka uwag o patriotyźmie. "Edukacja dla bezpieczeństwa", 2002, nr 2, s. 2-4

11. - Dziewiecki Marek, ks.: Jak kochać Ojczyznę? "Wychowawca", 2002, nr 11, s. 14-16

12. - Formy martwego języka. "Edukacja i Dialog", 2011, nr 1/2, s. 6-15

13. - Głomska Janina: Mała i duża ojczyzna wyznacznikami patriotyzmu. "Szkoła Zawodowa", 1999, nr 6, s. 46-48

14. - Gryń-Chlebicka Małgorzata: Jak wychować patriotę? Język Polski w Szkole IV-VI, 2007/8, nr 4, s. 100-104

15. - Hauser Wojciech: Przez wychowanie do naprawy Rzeczypospolitej. "Wychowawca", 2008, nr 11, s. 8-9

16. - Iwanicka Irena: Patriotyzm oswojony. "Nowa Szkoła", 1999, nr 2, s. 21-23

17. - Jedynak B.: O komplikowaniu się sytuacji przekazu tradycji narodowej w szkole polskiej. "Język Polski w Szkole IV-VIII", 1997/98, nr 3, s. 7

18. - Jurek Marek: Naród i Ojczyzna w mediach audiowizualnych. "Wychowawca", 2002, nr 11, s. 18-19

19. - Kania Agnieszka: Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum. "Edukacja", 2016, nr 1, s. 89-102

20. - Kątny Marek: Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych. "Nauczanie Początkowe", 2007/8, nr 1, s. 7-15

21. - Kiedrowicz Grzegorz: Ślady polskości w różnych krajach szkołą praktycznego patriotyzmu. "Nowa Szkoła", 2014, nr 9, s. 13-21

22. - Konicki E.: Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. "Przysposobienie Obronne – Obrona Cywilna w Szkole", 2000, nr 2-3, s. 85

 

23. - Krąpiec Mieczysław Albert: O patriotyczne wychowanie. "Wychowawca", 2008, nr 11, s. 6-7

24. - Król Roman: Wychowanie patriotyczne. "Wychowawca", 2004, nr 4, s. 8-11

25. - Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Brednia i anagram. Ojczyzna jako przeinaczenie. "Polonistyka", 2003, nr 1, s. 31-35

26. - Lepa Adam: O patriotyzmie w mediac h. "Wychowawca", 2003, nr 4, s. 12-15

27. - Majewska Anna: Patriotyzm – skrzydła i korzenie. "Edukacja i Dialog", 2003, nr 5, s. 46-49

28. - Makowska Jolanta: Kto ty jesteś? "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", 2005, nr 1, s. 34-37

29. - Malinowski Mariusz: Kto pyta nie błądzi... czyli co z tym patriotyzmem w XXI wieku! "Edukacja i Dialog", 2008, nr 1, s. 6-7

30. - Malinowski Mariusz: Lekcje patriotyzmu – na nowo odczytane. "Edukacja i Dialog", 2007, nr 7, s. 14-15

31. - Masiewicz Andrzej: Patriotyzm w oczach współczesnej młodzieży (analiza ankiet). "Wychowawca", 2005, nr 4, s. 8-9

32. - Mazur Janina: Czy jesteśmy patriotami? (na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych). "Wychowawca", 2005, nr 4, s. 5-8

33. - Mazur Piotr, ks.: Moja Ojczyzna. "Wychowawca", 2007, nr 12, s. 16-17

34. - Morawska Iwona: Literatura w edukacji patriotycznej. "Edukacja i Dialog", 2002, nr 9, s. 58-65

35. - Morawska Iwona, Latoch-Zielińska Małgorzata: Gimnazjaliści wobec wartości narodowych. "Polonistyka", 2011, nr 9, s. 18-23

36. - Nowarski Cz.: Czy lekcje historii mogą służyć patriotycznemu wychowaniu uczniów? "Wiadomości Historyczne", 1996, nr 2, s. 117

37. - Paradowski Ryszard: Kultura i patriotyzmy. "Społeczeństwo Otwarte", 1998, nr 6, s. 3-11

38. - Paszkiewicz Aneta: Wychowanie patriotyczne w szkole. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", 2016, nr 4, s. 17-22

39. - Patyk Elżbieta: Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy. "Edukacja i Dialog", 2011, nr 1/2, s. 16-19

40. - Piegzik Wioletta: Rola i znaczenie świadomości narodowej w kształceniu obcojęzycznym. "Języki Obce w Szkole", 2006, nr 6, s. 61-67

41. - Piróg Tomasz: Młodzież w Polsce. Opinie o współczesności. "Wychowawca", 2005, nr 11, s. 7-9

42. - Ratajczak Wiesław: Nasz współczesny, dziewiętnastowieczny patriotyzm. "Polonistyka", 2003, nr 1, s. 12-15

43. - Rogozińska Katarzyna: Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 23-28

44. - Romańska Zenona: Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? "Wychowanie Muzyczne w Szkole", 2007, nr 1, s. 5-17

45. - Ruman Natalia Maria: Patriotyzm w edukacji małego dziecka. „Wychowawca”, 2010, nr 11, s. 6-7

46. - Ryczan Kazimierz: Nauczanie patriotyzmu. „Wychowawca”, 2003, nr 4, s. 8-11

47. - Salij Jacek: Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1. „Wychowawca”, 2006, nr 6, s. 16-17 ; Cz. 2. nr 7-8, s. 24 ; Cz. 3. nr 9, s. 16-17

48. - Sobieszczyk Maria: „Biel i czerwień” czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładach wybranych pakietów edukacyjnych). „Nowa Szkoła”, 2014, nr 4, s. 39-45

49. - Sowa-Behtane Ewa: Subkultury a patriotyzm i praca : stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i technofanów) do wartości patriotyzmu i pracy. "Edukacja i Dialog", 2012, nr 3/4, s. 66-69

50. - Stańczak Irena: Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych. "Nauczanie Poczatkowe", 2007/2008, nr 2, s. 21-25

51. - Stańczak Irena: Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego. "Nauczanie Początkowe", 2007/8, nr 1, s. 35-41

52. - Stawiak-Sosińska Małgorzata: Istota i znaczenie wychowania patriotycznego w zintegrowanej Europie. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 72-78

53. - Stróżyński Klemens: Wychowanie patriotyczne w praktyce. "Nowa Szkoła", 2006, nr 8, s. 4-5

54. - Sytnik-Czetwertyński Janusz: Nauczyciel- patriota i wychowawca. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 101-103

55. - Szczepański Marek S., Ślęzak-Tazbir Weronika: Być Polakiem: ojczyznę kochać trzeba i szanować. "Języki Obce w Szkole", 2006, nr 6, s. 5-18

56. - Śliwińska Anna: Polskie tańce narodowe – wazny składnik edukacji wczesnoszkolnej. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 52-62

57. - Tubek Stanisław: Różne oblicza patriotyzmu. "Edukacja i Dialog", 2002, nr 2, s. 55-60

58. - Uznańska Marzena: Metody pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych. "Nauczanie Początkowe", 2007/2008, nr 1, s. 63-67

59. - Wileczek Anna: Potencjał projektu "Oto kto my jesteśmy – my, Polacy. "Język Polski w Szkole. Gimnazjum", 2001/2002, nr 4, s. 73-79

60. - Wójcik-Łagan Hanna: Ojczyzna, globalizacja, - przewartościowania XXI wieku. Refleksje o historii i patriotyźmie. "Wiadomości Historyczne", 2006, nr 2, s. 2-10

61. - Wójtowicz Agata: "A to Polska właśnie" – o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce. "Polonistyka", 2003, nr 1, s. 36-42

62. - Zamojska-Reszke Renata: Czy patriotyzmu można nauczyć? "Życie Szkoły", 2007, nr 5, s. 44-45

63. - Ziołowicz Katarzyna: Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej. "Nauczanie początkowe" 2007/2008, nr 1, s. 42-51

 

 

 

 

Rozdziały i fragmenty książek

 

 

1. - Grzegorzek J.: Wychowanie patriotyczne w rodzinie chrześcijańskiej w wypowiedziach ankietowanych rodziców i młodzieży parafii dekanatu Pawłowice. W: Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku / Red. D. Kocurek. Cieszyn-Katowice-Kraków, Wydawn. „Scriptum”, S. 61-69

2. - Kotarbiński Tadeusz: Odpowiedź na ankietę na temat patriotyzmu. W: Pisma etyczne. Wrocław, Ossolineum, 1987. S. 277

3. - Kotarbiński Tadeusz: Wypowiedź na temat prawdy i na temat patriotyzmu. W: Pisma etyczne. Wrocław, Ossolineum, 1987. S. 275-276

4. - Kula Marcin: Nieznośny ciężar kompleksów. Uwagi o wychowaniu patriotycznym z przeszłością w tle. W: Wychowanie : Pojęcia, procesy, konteksty. T. 4. Gdańsk, GWP, 2008. S. 29-35

5. - Przecławska Anna: Bóg, honor i ojczyzna w recepcji współczesnej młodzieży – refleksje pedagoga. W: Wychowanie : Pojęcia, procesy, konteksty. T. 4. Gdańsk, GWP, 2008. S. 73-93

6. - Ruman Natalia Maria: Edukacja ekologiczna ważnym elementem religijno-patriotycznego wychowania dziecka przedszkolnego. W: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / Red. nauk. Barbara Surma. Kraków, Wydawn. WAM, 2012. S. 335-358

7. - Sikorski Marek: Idea wychowania państwowego. W: Myśl wychowawczo-szkoleniowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935. Toruń, Wydawn. Adam Marszałek, 2005. S. 126-135

8. - Sikorski Marek: Kształtowanie charakteru narodowego. W: Myśl wychowawczo-szkoleniowa Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1935. Toruń, Wydawn. Adam Marszałek, 2005. S. 78-88

9. - Skarżyńska Krystyna: Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? W: Wychowanie : Pojęcia, procesy, konteksty. T. 4. Gdańsk, GWP, 2008. S. 55-72

10. - Strzembosz Tomasz: Ojczyzna – nowe wyzwania (problemy dnia dzisiejszego w perspektywie pojutrza). W: Refleksje o harcerstwie i wychowaniu. Sandomierz-Warszawa, Wydawn. Diecezjalne, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2005. S. 100-107

 

oprac. Dorota Kamińska