Zapraszamy do udziału w konkursie "Moje rozumienie patriotyzmu". Szczegóły w regulaminie.

 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach

Grupa Literacka „Tilia”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach

 

Imprezę finansuje Miasto i Gmina Myślenice w ramach Inicjatywy Lokalnej

 

 

W ramach Inicjatywy Lokalnej

 

ogłaszają konkurs:

 

„Moje rozumienie patriotyzmu”

 

 

       W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Myślenickiego lub osoby z nim związane przez urodzenie, naukę czy pracę.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

- osoby dorosłe – powyżej 19 lat

- młodzież 14 - 19lat

- dzieci do lat 14

 

         Uczestnik konkursu tworzy wypowiedź w dowolnej formie pisemnej

o objętości do 3 stron znormalizowanego tekstu (ok. 6000 znaków ze spacjami, czyli 3 strony A4). Preferuje się wydruk komputerowy lub maszynopis, dopuszczalny jest również czytelny rękopis. Prace podpisane wyłącznie godłem słownym lub cyfrowym, w 3 egzemplarzach, należy umieścić w dużej kopercie z zaznaczoną kategorią wiekową. Dane uczestnika (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail) należy umieścić w osobnej, dołączonej do pracy konkursowej kopercie oznaczonej tym samym godłem. Godło służy zachowaniu anonimowości autora, koniecznej przy ocenie prac przez jury konkursu. Prace

i koperty z rozszyfrowanym godłem należy dostarczyć (przynieść lub przesłać pocztą)do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka

w Myślenicach ul. Mickiewicza 17 do dnia30.09.2017.

 

Przesłanie pracy jest jednoznaczne z udzieleniem organizatorom pozwolenia na publikację nagrodzonych prac oraz na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w celach promocyjnych.

 

Jury:

Prace oceniać będzie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów i zaproszeni goście..  

 

Nagrody:

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2017 roku

w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas panelu dyskusyjnego na temat patriotyzmu. Na galę finałową będą zaproszeni fundatorzy nagród oraz przedstawiciele mediów. Przewiduje się druk najlepszych prac w lokalnej prasie.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!