Materiały dla nauczycieli bibliotekarzy po spotkaniu w dniu 17 V 2017 r.