Nowości książkowe Wydawnictwa Difin SA - serdecznie polecamy!

Oferta warszawskiego Wydawnictwa Difin SA

Książki tego Wydawcy cieszą się uznaniem naszych Czytelników dlatego pragniemy Państwu polecić kolejne tytuły wydane w roku 2016 z naszych ostatnich zakupów :

Piotr Hreciński „Wypalenie zawodowe nauczycieli"
Część pierwsza książki przedstawia aktualny stan wiedzy na temat wypalenia zawodowego nauczycieli i adresowana jest do wszystkich pedagogów, część druga pracy prezentuje wyniki badań własnych autora przeprowadzonych w grupie nauczycieli religii.

 

Edmund Szweda „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Najbliżej człowieka"
                                                                                       
Publikacja ta przeznaczona jest dla studentów bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wszystkich osób zainteresowanych współtworzeniem bezpieczeństwa własnego, społeczności lokalnych, a także bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty / red. naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
Kolejny tytuł Wyfawnictwa Difin SA zawiera bogaty i niezwykle ciekawy zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Artykuły opracowane przez psychologów, socjologów, pedagogów, prawników i lekarzy poruszają ważne kwestie związane z rozwojem współczesnego człowieka t.j: „Seniorzy – zmiana stylu życia, aktywności kulturalnej i wizerunku", „Nazwy banków w XXI wieku", „Przez dno butelki i szkło kieliszka – o polskości w filmach Wojciecha Smarzowskiego", „Zniewolenie w kulturze wolności", „Miłość z aplikacji, czyli geolokalizacyjne serwisy randkowe", „Honor górali podhalańskich" i wiele innych.

 

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. naukowa Aneta Jegier

Książka opowiada o istocie czasu wolnego, różnorodnych formach zabawy i roli mediów w rozwoju dzieci. Jak wykorzystać czas wolny na podwórku czy przed ekranem telewizora lub komputera, aby pożytku było więcej niż strat ? Jak wprowadzać dziecko w świat literatury ? Dlaczego tak ważna jest rekreacja ruchowa dziecka ? Na te i inne pytania związane z planowaniem czasu wolnego małych dzieci stara odpowiedzieć książka pod redakcją Anety Jegier pracownika Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy / red. naukowa Grzegorz Kudlak

Jak zapobiegać dalszej demoralizacji nieletnich przestępców? Książka to interdyscyplinarne ujęcie problemu pomocy instytucjonalnej dla dzieci i młodzieży z poważnymi problemami z zachowaniem norm społecznych. Publikacja ujmuje problematykę resocjalizacji z perspektywy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oraz opisuje rozważania na temat funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

 

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne / red. naukowa Danuta    Rode

Publikacja skierowana głównie do studentów psychologii i prawa, a także zainteresowanych tematyką osób. Na pograniczu psychologii i prawa znajdziemy trudne kwestie społecznych tematów takich jak: psychologiczne aspekty wysłuchania małoletnich świadków, ochrona prawna osób zagrożonych ubezwłasnowolnieniem, wykluczenie społeczne adolescentów, przemoc szkolna i wiele innych.

 

Polecamy również Państwu inne nowe nabytki, które wzbogaciły nasze zbiory. Zapraszamy do Biblioteki Pedagogicznej.