Spotkania nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2016/7 - informacja.

    Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2016/7 życząc wszystkim bibliotekarzom szkolnym dobrego, spokojnego roku pracy informujemy jednocześnie, że nasze coroczne spotkania z powodu nadal oczekiwanego remontu naszej Biblioteki ulegają przesunięciu i nie odbędą się jak tradycja nakazuje w październiku, ale w nieznanym nam obecnie terminie, o którym Państwa poinformujemy na naszej stronie, facebooku,oraz drogą pocztową.