Spotkanie bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia - zapraszamy do współpracy

Dnia 27 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Wspólnie zadecydowano o wyborze tematyki na najbliższy okres - będzie to "Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży". Nie rezygnujemy jednak z problematyki edukacji filmnowej w szkole. Będziemy próbowali połączyć te dwa zagadnienia! Wszystkich chętnych nauczycieli bibliotekarzy zapraszamy do współpracy! Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką. Następne spotkanie już w czerwcu!