"Moda na czytanie" - zapraszamy do konkursu pomysłowych uczniów klas IV-VI!

 

 

Regulamin konkursu „Moda na czytanie"

Cel konkursu:

 

Konkurs „Moda na czytanie" zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Myślenicach w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2016 ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych z terenu Powiatu Myślenickiego zgodnie z założeniami podstawy programowej w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
Powiatu Myślenickiego.
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

I etap – szkolny:
Uczniowie w oparciu o własną twórczość i inwencję oraz inspirując się tekstami literackimi tworzą autorskie hasło reklamujące czytanie jako czynność wszechstronnie rozwijającą i pożyteczną w życiu społecznym.
Forma hasła dowolna. Hasło nie może przekraczać dwóch wersów. Krótko, zwięźle
i z humorem !
Etap szkolny trwa od 15 IV do 6 V 2016.
Nauczyciel bibliotekarz w danej szkole wybiera maksymalnie trzy najlepsze hasła
i zakodowane przez ucznia autora dostarcza do Biblioteki Pedagogicznej
w Myślenicach najpóźniej do dnia 6 V 2016.
Zakodowane hasła reklamujące czytanie nauczyciel może przesłać elektronicznie na adres naszej Biblioteki. Kody do haseł uczniów prosimy dostarczyć osobiście w tym samym terminie.

 

II etap – powiatowy:

 

Dostarczone hasła oceni komisja w składzie: pracownicy Biblioteki Pedagogicznej oraz nauczyciele bibliotekarze szkół Powiatu Myślenickiego. Prace będą oceniane pod kątem kreatywności, poprawności językowej, samodzielności oraz zgodności z tematem konkursu. Spośród nadesłanych haseł reklamujących czytanie zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najlepsze.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w czasie obchodów Tygodnia Bibliotek
w Bibliotece Pedagogicznej w maju 2016 r. o czym powiadomimy nauczycieli bibliotekarzy i laureatów.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !