XII edycja konkursu medialnego dla gimnazjalistów - "Komunikacja wizualna-skomplikowana czy banalna?"

  Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy   o Mediach pt. „Komunikacja wirtualna - skomplikowana czy banalna?”

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o środkach komunikacji masowej zgodnie z treściami z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej zawartymi w podstawie programowej. W tym roku zadaniem konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat form komunikacji wirtualnej. Pragniemy zwrócić się do nauczycieli bibliotekarzy, polonistów oraz nauczycieli innych przedmiotów o zachęcenie młodzieży, aby zmierzyli się z tą tematyką. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin konkursu.

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Myślenicach

 

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

 

zaprasza do udziału

 

w XII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu

 

 

 

„Komunikacja wirtualna – skomplikowana czy banalna?”

 

 

 

Cel konkursu:

 

 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Środkach Masowego Przekazu ma na celu popularyzowanie wiedzy o współczesnych środkach masowego komunikowania zgodnie z założeniami podstawy programowej w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. Szczególnymzadaniem tegorocznej edycji konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat komunikacji w wirtualnym świecie oraz korzyści i zagrożeń z tego wynikających.

 

Regulamin konkursu:

 

l. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu Powiatu Myślenickiego.

 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

I etap – szkolny:

 

       - Uczniowie w oparciu o własne przemyślenia i obserwacje tworzą pracę pisemną w dowolnej formie pod tytułem „Twarzą w twarz czy ekran w ekran – moje doświadczenia w komunikowaniu się z otoczeniem". Wypowiedź nie powinna przekraczać trzech stron formatu A-4.

 

-Prace należy składać do dnia 6 listopada 2015 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9.

 

       - Prace powinny być podpisane indywidualnym, wymyślonym hasłem. Do prac należy dołączyć kopertę podpisaną hasłem uczestnika zawierającą w środku następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, nazwisko opiekuna.

 

- Prace podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą oceniane. Prosimy również nie oznaczać prac pieczątką szkoły.

 

- Prace oceniane będą przez jury powołane przez Bibliotekę.

 

- Autorzy najlepszych prac przechodzą do II etapu konkursu.

 

         II etap – powiatowy:

 Drugi etap konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Obie części odbędą się w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach. O ich terminach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 W części pisemnej uczniowie powinni wykazać się znajomością zagadnień dotyczących tematyki konkursu (w oparciu o literaturę załączoną do regulaminu). Część pisemna ma formę testu. Uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów za rozwiązanie testu przechodzą do części ustnej.

 W części ustnej uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez jury (układane w oparciu o literaturę załączoną do regulaminu). W tym etapie wyłonieni zostaną ostateczni zwycięzcy konkursu. Część ustna i rozdanie nagród odbędzie się kilka dni po części pisemnej, o czym szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Literatura do II etapu konkursu:

 

1. Kozak Stanisław: Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Warszawa 2014.  s. 164–173 (fragment rozdziału "Fonoholizm – uzależnienie od telefonów komórkowych dzieci i młodzieży. Atrakcje i niebezpieczeństwa), s. 253-258 (fragment rozdziału "Czy istnieje i jak powstaje demencja cyfrowa w mózgu człowieka pod wpływem technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni?")

2. Kozak Stanisław: Patologia fonoholizmu. Warszawa 2013. s. 172-176 (fragment rozdziału "Historia portalu Facebook i jego wpływ na życie dzieci, młodzieży        i dorosłych"), s. 192-198 (Rozdział "Czy dzieci i młodzież zagrożone są zaburzeniami osobowości w komunikowaniu się na Facebooku").

3. Kozak Stanisław: Patologie komunikowania się w Internecie. Warszawa 2011.      s. 50-60 (Rozdziały: "Środowisko Internetu – społeczna przestrzeń komunikowania" i "Komunikacja interpersonalna w Internecie – typy komunikacji międzyludzkiej")

4. Internet w dydaktyce. Podręcznik. Kraków 2009. s. 81-90 (fragment rozdziału "Forum dyskusyjne jako swobodna wymiana informacji na trudne i banalne tematy") s. 111-113 (fragment rozdziału "Przekazywanie informacji przez komunikatory")

5.Rodzina w mediach, media w rodzinie. Warszawa 2013. s. 39-42 (rozdział "Blogosfera i nastolatek")

 

Wszystkie wymienione w bibliografii pozycje są dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach ul. Żeromskiego 9   (tel. 12 272-05-07