W nowym roku szkolnym 2015/6 polecamy nowości:

Książki dla Nauczycieli

 • (Anty)edukacja wczesnoszkolna / red. naukowa Dorota Klus-Stańska. Kraków, 2014
 • Brudzewski J. : Nauka pisania metodą płynnego ruchu. Podręcznik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Gdańsk , 2014.
 • Gudro-Homicka M. : Jak rozwijać  aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii. Warszawa, 2015.
 • Kołodziejczyk Ł. : Prywatność w Internecie. Warszawa, 2014.
 • Landerl K., Kaufman L. : Dyskalkulia. Gdańsk, 2015.
 • Najbardziej efektywne metody w terapii dzieci niepełnosprawnych / Wiesława Górecka i inni. Starkowa Huta, 2014.
 • Pitler H. i 2 inni : Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / przeł. Patrycja Szmyd.W-wa,CEO - 2015.
 • Poznawanie świata w edukacji dziecka / pod red. Krystyny Gąsiorek i Ingrid Paśko. Kraków, 2012.
 • Sterna D. : Uczę (się) w szkole. Warszawa,CEO. - 2014
 • Ostrowska M., Sterna D. : Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki. W-wa, CEO, 2015.
 • Moss Connie M., Brookhart Susan M. : Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć kazdą lekcję / przekład Weronika Gasperczyk. Warszawa, CEO, 2014.

 

Książki dla Rodziców

 

 • Całek G. i 2 inni : Mam dziecko z zespołem Aspergera. W-wa, 2014.
 • Całek G. : Rada rodziców - 61 ważnych pytań. W-wa, 2014.
 • Całek G. : Stowarzyszenie rodziców. W-wa, 2014
 • Fox J. : Odkryj silne strony swojego dziecka. W-wa, 2012.
 • Montessori M. : Odkrycie dziecka. Łódź, 2014.
 • Żylińska M. : Neurodydaktyka. Toruń, 2013.